🇮🇷سوگند قاسمی|sogand ghasemi🇮🇷 @so.gh.mo

دانشجوی بازیگری دانشگاه آزاد (فلق ) تعهد به یک جفت چشم مشکی خویش💜 My private page: @wsogandw

2.5k Followers 574 Following 15 Posts

197 Followers